Realizacje

Budowa S19 część nr 2, Lublin-Kraśnik o dł. około 5km dla Mota-Engil Central Europe S.A., III 2020r. – IX 2021r.

Ilości wykonywanych prac: odhumusowanie 400 000 m², wykopy 510 000 m³, nasypy 550 000 m³, kruszenie skały 120 000 m³, warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 170 000 m²

Budowa gazociągu relacji Sandomierz- Ostrowiec Świętokrzyski dla MTM NOWUM Sp. z. o. o., III 2020r. – VI 2020r.

Ilości wykonanych prac: odhumusowanie 5,5 km, wykop liniowy 5,5 km, obsadzanie rury w wykopie,   zasypanie wraz z zahumusowaniem 5,5 km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik (obwodnica Chodla) dla STRABAG Sp. z. o. o., I 2020r. – VI 2020r.

Ilości wykonanych prac: wykopy 25 000 m³, nasypy 18 000 m³, warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 30 000 m²

Budowa S19 część nr 3, obw Kraśnik o dł. około 10km dla Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., XII 2019r. – IX 2021r.

Ilości wykonywanych prac odhumusowanie 850 000 m², wykopy 740 000 m³, nasypy 700 000 m³, stabilizacja spoiwami hydrualicznymi 1 450 000 m², warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 420 000 m²

Budowa S19 część nr 1, Lublin-Kraśnik o dł. około 7km dla Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., IX 2019r. – IX 2021r.

Ilości wykonywanych prac: odhumusowanie 560 000 m², wykopy 410 000 m³, nasypy 245 000 m³, stabilizacja spoiwami hydrualicznymi 450 000 m², warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 200 000 m²

Budowa S19 odc. 1 Kraśnik – Janów Lubelski o dł. około 9km dla STRABAG Sp. z. o. o., VIII 2019r. – VII 2021r.

Ilości wykonywanych prac: odhumusowanie 750 000 m², wykopy 850 000 m³, nasypy 900 000 m³, stabilizacja spoiwami hydrualicznymi 1 670 000 m², warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 300 000 m²

Modernizacja Linii Kolejowej nr 7 na dł. około 16km dla Budimex S. A., VI 2019r. – XII 2020r.

Ilości wykonanych prac: rozbiórki podtorza 28 000 m³, wykopy 65 000 m³, nasypy 36 000 m³, warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 175 000 m²

Rewitalizacja Przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie dla Budimex S. A., V 2019r. – IX 2020r.

Ilości wykonanych prac: rozbiórki alejek 10 000 m², wykopy 35 000 m³, nasypy i wymiany gruntu 36 000 m³, warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 29 000 m²

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 815 na dł. około 6km dla STRABAG Sp. z. o. o., II 2019r. – XI 2019r.

Ilości wykonanych prac: wykopy 26 000 m³, nasypy 55 000 m³, warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 50 000 m²

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol- Gorajec dla PBI S. A., I 2019r. – XII 2019r.

Ilości wykonanych prac: odhumusowanie 150 000 m², wykopy 70 000 m³, nasypy 43 000 m³, rozbiórki 31 000 m², – warstwy konstrukcyjne (podbudowy) 80 000 m²